ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - hardver és szoftver eszközök, valamint a rendszertámogatási szolgáltatások beszerzésére végberendezés (CPE) szolgáltatói router beszerzés

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - hardver és szoftver eszközök, valamint a rendszertámogatási szolgáltatások beszerzésére végberendezés (CPE) szolgáltatói router beszerzés
Határidő: 2018-03-23 10:00:00
Ajánlatkérő: MVM NET Zrt.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

Adatátviteli berendezések és a menedzselésüket biztosító hardver és szoftver eszközök, valamint a rendszertámogatási szolgáltatások beszerzésére végberendezés (CPE) szolgáltatói router beszerzés tárgykörben - GINOP-3.4.5-VEKOP-16 támogatás terhére

315 db. Router (adatátviteli berendezés) és a menedzselésüket biztosító hardver és szoftver eszközök
Optikai modulok mennyisége:
• SFP LX-10 km, 1310 nm 200 db
• SFP EX-40 km, 1310 nm vagy 1550 nm 10 db
• SFP ZX-80 km, 1550 nm 40 db
• SFP CWDM 120km 140 db
• SFP BiDi 20km; 1310/1550 nm 190 db
• SFP DWDM 120km; 50 db
A közbeszerzés tárgya az eszközök leszállításán túl az eszközök Nemzeti Távközlési Gerinchálózatba (NTG) történő integrációjának elvégzése. Ez a feladat magában foglalja az eszközök működőképes - a meglévő Juniper MPLS hálózattal együttműködi tudó - konfigurációjának elkészítését, az együttműködési tesztek lefolytatását, a tesztek professzionális szintű mérnöki támogatását, az előírt időkereten belül. Szintén az Ajánlattevő kötelezettsége a menedzsment rendszer leszállítása, rendszerintegrációja, ernyőmenedzsmentbe történő integrációja, illetve az egy éves garanciális időszakban a szoftver és hardver problémák (garanciális reklamációk) ügyintézése, partner támogatói struktúrában. A hálózat kritikussága miatt az Ajánlattevőnek a hibákkal kapcsolatos ügyfél panaszokat 0/24 rendelkezésre állással kell fogadnia és kezelnie az egy éves garanciális időszak alatt.
Az eszközök beállítása, üzembehelyezése keretében a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök/berendezések telepítéséhez, üzemeltetéséhez, és a hozzájuk tartozó software-ek kezeléséhez szükséges oktatások megtartása; résztvevők száma oktatásonként tervezetten kb. 10 – 10 fő.
A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított huszonnégy (24) hónapban harminc (30) napot meghaladó sorba állítás volt.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciával:
legalább 1 db referenciával, mely legalább 50 db adatátviteli berendezések (adattovábbításra alkalmas eszközt - router) és a menedzselésüket biztosító hardver és szoftver eszközök (PC, EMS és NMS ) szállítását mutatja be.
M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt támogató mérnök szakemberekkel:
a) Legalább 1 fő Professional szint routing-switching minősítéssel rendelkező szakemberrel,
b) Legalább 1 fő Professional szint security minősítéssel rendelkező szakemberrel,
c) Legalább 2 fő Professional szintű rendszertámogatási specialist routing-switching (vagy SP termékvonal) minősítéssel rendelkező szakemberrel,
Az a)-c) pont igazolására megnevezett szakemberek közül valamennyi szakembernek rendelkeznie kell:
– legalább 3 év IP hálózati tapasztalattal,
– minimum 3 év megajánlott gyártótól származó eszközök rendszer integrációs és támogatási tapasztalattal.
Az a)-c) pontok igazolására ugyanaz a szakember is megjelölhető azzal, hogy legalább 2 fő, az a)-c) pontban előírt minősítéssel, illetve azok valamelyikével rendelkező szakember bemutatása szükséges.
M/3: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben a mintapéldányok bemutatása és azok – Ajánlatkérő által meghatározott és a műszaki leírásban részletesen ismertetett tesztkörnyezetben történő – tesztelése alapján a megajánlott termékek nem felelnek meg az Ajánlatkérő által támasztott, és a műszaki leírásban részletesen ismertetett követelményeknek. A tesztkörnyezet és a műszaki követelmény részletes ismertetésére annak terjedelmére tekintettel a felhívásban nincs lehetőség, azonban azok a jelen felhívás C) pontjában ismertetett hozzáférési úton, a közbeszerzési dokumentumok részeként, a eljárást megindító felhívás megküldésének napjától – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével – korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek.)

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
Ráti Angéla
E-mail: rati.angela@electool.com; kozbeszerzes@electool.com
A fenti e-mail címre megküldött érdeklődésben meg kell adni:
- Ajánlatkérő neve
- eljárás tárgya
- cég neve
- székhelye
- adószáma
- kapcsolattartó
- telefonszáma
- e-mail címe, amelyre az ajánlattételi felhívás megküldését kéri,
- fax elérhetőség
További információ a +36 20 38 38 163-as telefonszámon kérhető,
munkanapokon 10.00-16.00 óra között.

1. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatok értékelési szempontja legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása az alábbi részszempontok és súlyszámok szerint:
Pontozás: Szakmai ajánlat
Fordított arányosítás: Ajánlati ár szempontok (nettó USD)
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
- az ár szempontok vonatkozásában: 0-10 pont
- a szakmai ajánlat vonatkozásában: az egyes pontozásra kerülő értékelési részszempontok 0-10 pont
2. A Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján:
- Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kerül megküldésre az érdeklődés jelzésére szolgáló levélben megadott e-mail címre, legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét hónapon belül.
3. Ajánlattevő felelőssége, hogy előzetes érdeklődése során olyan e-mail címet adjon meg, amely 24 órában alkalmas az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok fogadására, továbbá amelyen keresztül az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok az ajánlat összeállításáért felelős szervezeti egység, vagy személy számára soron kívül hozzáférhetőek. Az ebből eredő kockázatokért és időveszteségért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
4. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján az 57. § rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja.
5. Az eljárásban közreműködő felelős akreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla
Lajtstromszáma: 00784
Levelezési címe: Electool beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53.
E-mail: rati.angela@electool.com

Eljárást megindító felhívás letöltése: Összefoglaló_tájékoztatás_CPE_f51a2.pdf