NIF út tervezés 011_Törökbálinti,Szövő,Felsővölgyi

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: NIF út tervezés 011_Törökbálinti,Szövő,Felsővölgyi
Határidő: 2018-10-26 12:00:00
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

A tervet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által alkalmazott tervezési diszpozíciós anyaga és tételjegyzéke alapján kell elkészíteni.
Az útvonal a NIF Zrt. által nemrégiben kivitelezett két M7-es csomóponti projekt –Érd Iparos úti lehajtó, Törökbálint M0 lehajtó– között helyezkedik el. A javasolt szakasz rekonstrukciója és forgalomtechnikai korszerűsítése nagyban elősegítené a megépült csomópontok balesetmentes megközelítését.
Elvégzendő feladat: Érvényes előírásoknak, szabványoknak megfelelő körforgalmú csomópont tervezése. Szakági tervdokumentációk készítése, úgy, mint a szükséges területigény kimutatás, esetleges ingatlanvásárlás meghatározása, megfelelő megvilágítás, csapadékvíz elvezetés megtervezése, szükséges közműkiváltások megtervezése.
A Törökbálinti út vonatkozásában: az útszakasz mentén egyoldali járda, mindkét oldalon csapadékvíz elvezető árok/csatorna, szabályos útkapcsolatok tervezése, marással történt burkolat javítás. A Szövő és a Takács utca közötti szakaszon völgyelet helyezkedik el. Ezen a szakaszon a megjelenő csapadékvíz miatt javasolt a járda vonalát a meglévő útszakasz mellé - szelvényezés szerinti baloldalon - helyezni.
A tervező köteles elvégezni a kerékpáros közlekedés biztonságának vizsgálatát. A tervező 3 db tervjavaslatot köteles elkészíteni, amelyeknek biztosítaniuk kell a kerékpáros közlekedés biztonságos áthaladását, elsősorban a rendelkezésre álló közterület figyelembevételével. A tervjavaslatok a rendelkezésre álló közterületi optimális felhasználhatóságáról és az esetleges szükséges közterületbe vonás optimalizálásáról kell hogy készüljenek valamennyi közlekedésben részvevő szempontjainak figyelembe vételével. A tervjavaslatok közül a közút kezelő döntése alapján, 30 napon belül kerül kiválasztásra a projekt céljait leginkább megvalósító tervváltozat.
A tervező feladata a közműszolgáltatókkal való egyeztetés, valamint az érintett önkormányzattal (Tárnok, Törökbálint), továbbá a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel való egyeztetések lefolytatása és köteles figyelembe venni a tervezés során a független auditor által készített audit jelentésben tett megállapításokat. A tervnek biztosítania kell az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezéseinek betartását, különös tekintettel a kerékpáros közlekedésre.
A tervező feladata továbbá a forgalomszámlálás elvégzése valamennyi közlekedési eszköz vonatkozásában.
Tervező feladata az engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése, a tervek benyújtása az engedélyezési hatósághoz, közreműködés az engedélyezési eljárásban.
Vázlatterv, engedélyezési terv elkészítésére rendelkezésre álló teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 12 hónap.
Az engedélyezési eljárás időtartama és az esetlegesen felmerülő kisajátítási eljárás folyamata nem része a rendelkezésre álló 12 hónapos teljesítési határidőnek.

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_17557_2018_87cc4.pdf